top of page
לוגו ישיבת שומריה

על הישיבה

הישיבה בשומריה חפצה לאפשר לנערים בניין קשר נפשי
ונשמתי עמוק לתורה ולרצון ה', כאשר אלו צומחים
מתוך הרצון הבריא והחופשי שלהם...

    הישיבה בשומריה הוקמה לפני כחמש עשרה שנה מתוך כוונה לגדל נערים לתורה וליראת שמים בסביבה תומכת ונינוחה המאפשרת לכוחות התוססים והבריאים של הנערים לצאת אל הפועל לפי הקצב שלהם.

השהות בישיבה מלמדת אותם ליטול את האחריות על עולמם הרוחני לידיהם ולתרגם אותם  לעשייה יומיומית של לימוד, בנין העולם הרוחני ועוד...

תפקידם של אנשי הצוות, מעבר להעברת השיעורים, היא ללוות את התהליכים תוך שימת לב לכל אחד ואחד, נתינת הרבה עידוד, חיזוק וכח לכל אחד בתהליך הצמיחה.

ב"ה אנו רואים ברכה בעמלנו – הן בתלמידים והן בבירור הדרך החינוכית,
נושא שאנו עסוקים בו רבות מאז הקמת הישיבה ועד עתה.

לימודי תיכון

מסלול הלימודים בישיבה כולל לימודי תיכון לקראת בחינות הבגרות.

הישיבה עושה מאמצים גדולים לאפשר גם לנערים מתקשים לעמוד בבחינות.
לימודי תיכון מהווים חלק אינטגראלי ממסלול הצמיחה בישיבה מכמה סיבות:

א. כל בן תורה ראוי שתהיה לו השכלה כללית.

ב. בחינות הבגרות מרגילות את התלמידים לחשוב לטווחים ארוכים.

ג. האתגר שיש בכך מחנך לעמל, להתמדה, להעמקת החשיבה ועוד...

כלים אלו נדרשים בהמשך הדרך בבניית העולם הרוחני של התלמידים בבית המדרש.

כתובת

מייל

טלפון

חפשו אותנו

לוגו ישיבת שומריה
חותמת עורך אתר
bottom of page